Dodaj swojego dyplomanta.Limit prac dyplomowych przypadający na jednego promotora w roku 2018/2019
(studenci planowo powinni się bronić w 2019 r.)wynosi:
studia I stopnia - 8 prac (łącznie studia stacjonarne i niestacjonarne)
studia II st - 12 prac (łącznie studia stacjonarne i niestacjonarne)

Liczba prac dyplomowych na rok akademicki 2019/2020 wynosi:

Studia I st - 8 prac (w tym: 3 prace ze studiów stacjonarnych)
Studia II st - 12 prac (w tym, 6 prac studia niestacjonarne i 6 prac studia stacjonarne
Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
Zakład Transportu

Promotor

Nazwisko i Imię studenta

Rodzaj studiów

Nr

Temat polski

Język

Faktyczna data podjęcia tematu (yyyy-mm-dd)

Rok akademicki

Uwagi